Statia logo restyling

Naar aanleiding van het bestemmings promotieplan voor Sint Eustatius heeft TVC reclamebureau een nieuw logo en huisstijl voor het eiland ontwikkeld. Het oude St. Eustatius logo stamde uit 1999 en had sindsdien alleen wat  kleine aanpassingen ondergaan. Het logo is verouderd, vertelt vakantiegangers niet wat St. Eustatius biedt en heeft niet de juiste uitstraling. 

St. Eustatius wil beter zichtbaar zijn met een logo en huisstijl dat bij de bestemming past en de juiste doelgroep aantrekt. Herkenbaar en onderscheidend. Samen met St. Eustatius hebben we de merkwaarden en identiteit van het eiland bepaald. Deze hebben we krachtig verwoord in een bestemmingsbelofte. Deze belofte vormt de basis van het nieuwe logo. Na verschillende schets- en finetune ronden is het gekozen concept verder uitgewerkt. In dit traject is het logo ook doorvertaald naar diverse toepassingen zoals in brochures, posters, mailings, de website etc.

Op de vakantiebeurs 2014 werden logo en visuele identiteit gelanceerd. Verdere implementatie vindt gefaseerd plaats.

---------------

The previous logo of St. Eustatius was created 15 years ago and had only undergone a few minor changes since then. The logo is somewhat old-fashioned and does not really tell the potential tourists what the island has to offer. 

St. Eustatius wished for a better, coherent visibility worldwide, with a logo and style that fits the destination and attracts the right audience. Recognizable and distinctive. Together with St. Eustatius, we decided on the brand values and identity of the island and translated those into a promise.
This promise forms the base of the new logo. After several rounds of concepts, drafts and finetuning, the final logo was finalized and further applied to various items such as brochures, posters etc. 

At the Vakantiebeurs 2014, the logo was introduced. Further implementation of the new logo and visual style will be done over time.

 

Het oude logo / The old logo

De bestemmingsbelofte / The destination's promise