Saba Beeldenbank

Saba is een bijzondere bestemming. Toerisme is hier geen hoofdzaak, maar een logisch gevolg van de evolutie. Een overweldigend mooie natuur in pocketformaat. Met als extra een fabelachtige onderwaterwereld en een bevolking die een extra dimensie toevoegt aan het begrip gastvrijheid. 
En dat willen we graag laten zien. Bij de keuze van een bestemming spelen afbeeldingen een grote rol in de beeldvorming. Een goede keuze versterkt het imago van de bestemming. 

Om wildgroei van afbeeldingen te voorkomen en de identiteit te bewaken heeft TVC een imagebank ontwikkeld.

Voordelen van de imagebank 
• Het allergrootste voordeel is dat alle afbeeldingen digitaal gearchiveerd worden waardoor iedere afbeelding gemakkelijk terug te vinden.
• Geoptimaliseerd voor zowel beeldscherm- als drukwerktoepassing.
• Gebruiksvriendelijk en altijd toegankelijk.
• Snel foto’s zoeken en downloaden.
• Jaarlijkse update.

De imagebank bevat ruim 300 beelden die rechtenvrij gebruikt kunnen worden. Wekelijks worden beelden gedownload en gebruikt in commerciële en redactionele uitingen. 

---------------

Saba is a special destination. Tourism is not of its utmost importance, but it's a logical consequence of the evolution. An overwhelming abundance of nature in pocketsize. With a fabulous underwater world as an added extra and a friendly people giving an extra dimension to the term 'hospitality'. We want to show all this! When choosing a holiday destination, images play a big part in one's decision making. A good choice of image enhances the image of a destination.

To avoid proliferation of images and to guard the identity of St. Eustatius, TVC created an imagebank.
 
Advantages of an imagebank
• One of its biggest pros is that all images are digitally archived and can easily be found.
• Available for printing as well as internet and presentations.
• User friendly and always accessible.
• Quickly find and download photos.
• Annual update.
 
The imagebank contains over 300 royalty free photos that are downloaded on a weekly basis and are used in commercial and editorial articles and advertisements.