Toolbox voor werkgevers

Toolbox voor werkgevers

De nieuwe Pensioenwet stelt eisen voor de pensioencommunicatie van werkgevers aan werknemers. Werkgevers dienen ervoor te zorgen dat de werknemer tijdig en helder wordt geïnformeerd.

In nauwe samenwerking met bedrijfstakpensioenfonds BPF Schilders heeft TVC een toolbox voor werkgevers in de schildersbedrijfstak ontwikkeld. Deze toolbox heeft als doelstelling om het pensioenbewustzijn en kennisniveau te verhogen. Het geeft werkgevers een helder overzicht van de momenten die van invloed zijn op het pensioen van hun werknemers. Gevolgd door een heldere uitleg, een overzicht van de mogelijkheden en oplossingen. Zodat de werkgever tegen beheersbare kosten optimaal en up-to-date geïnformeerd is. En zo het pensioenbewustzijn van de werknemers wordt vergroot.