Duidelijk voor iedereen

UPO is het Uniform Pensioenoverzicht dat de deelnemers van BPF Schilders ieder jaar ontvangen. In dit overzicht leest iedere deelnemer hoeveel pensioen is opgebouwd, hoeveel hij later krijgt, wat hij ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid en hoeveel pensioen de partner en/of kinderen krijgen bij overlijden. Zo weet je hoe je pensioen er straks uitziet en hoe ze - als het nodig is - hun pensioen aan kunnen vullen. Goed voorbereid op de toekomst, door een duidelijk en overzichtelijk UPO.